PW PIR-SU


PW PIR-SU

Použití:

Wall panel with hidden joint PW PIR-SU

Sendvičové panely se skrytým spojem PW PIR-SU jsou určené pro pokládání venkovních a vnitřních stěn a také stropu skeletových konstrukci s prostým nebo spojitým nosníkem.

Kotevní prvky jsou zakryté v profilované hraně podél panelu (je to tzv. zámek). Tento systém zajištuje estetický vzhled elevace. Montáž panelů je možné provádět jak horizontálně tak vertikálně, ale u horizontálního montáži systém vyžaduje dodatečné klempířské prvky v místě spoje.

Panely PW PIR-SU nacházejí použití při stavbě mj.:

  • průmyslových hal,
  • skladů a logistických center,
  • obchodních objektů a kanceláří,
  • závodů potravinářského průmyslu,
  • sportovních a inventárních objektů.

Standardní modulová šířka panelů 1050 mm (dle volby 1000 mm). Délka panelu od 2000 mm do 15800 mm, tloušťka: 60, 80, 100 a 120 mm.

Tabulka technických parametrů panelů PW PIR-SU
tloušťka [mm] 60 80 100 120
modulová šířka [mm] 1050 (varianta 1000)
délka1) [mm] 2000 ÷ 15800
hmotnost2) [kg/m2] 11,10 11,80 12,60 13,40
součinitel prostupu tepla Uc [W/m2K] 0,42 0,29 0,23 0,19
index vzduchové neprůzvučnosti Rw [dB] 26
reakce na oheň B-s1,d0
požární odolnosti stěn 3) NPD EI 15 (o<-i)3)
korozní odolnost vnější C1, C2, C3 (C4 ÷ C5)4) , vnitřní A1 (A2 ÷ A5)4)
organické povlaky SP 25, PU, AGRO, FOOD SAFE a jiné4)
vnější plášť pozinkovaný plech 0,5 ÷ 0,6 mm5)
vnitřní plášť pozinkovaný plech 0,4 ÷ 0,5 mm5)
možnosti profilací vnější plášť L, ML, MF, MR6), G7) ; vnitřní plášť L, R7), G7)
izolační jádro tvrzená pěna o hustotě 40 kg/m3 a uzavřených buňkách PIR (polyisokyanurát)
použití pro pokládání skládané krytiny v následujících aplikacích: venkovní
stěny a venkovní obklady stěn; stěny a podhledy uvnitř budov
způsob montáže horizontalně nebo vertikalně

1) délka závisí na barvě vnějšího plechu a tloušťce panelu
2) průměrná hmotnost panelu z ocelového plechu tloušťky 0,5 mm s dovolenou toleranci
3) podrobnější informace se nachází na naše webove stránce www.paneltech.pl – Obecné prodejní a zaruční podmínky
4) zákazník vyplňuje environmentální dotazník, a výrobce plechu i společnost Paneltech na základě uvedených informaci určují jaké povlaky splňují požadované odolnosti a podmínky použiti
5) jiné druhy plechu splňující podmínky použiti a schválené společností Paneltech
6) podrobné informace ohledně profilaci MR – mikrodrážka obdržíte na vyžádání
7) profilace G-hladká a R – drážka jsou nedoporučené s ohledem na estetické nedokonalosti. Takové panely splňuji požadavky normy EN 14509, příloha D

Možnosti profilací

MF – mikrovlna (vnější)

ML – mikro lineární (vnější)

G – hladké (vnitřní/vnější)

MR – mikrodrážka (vnější)

R – drážka (vnitřní)

L – lineární (vnitřní/vnější)