PWW-S


PWW-S / PWW-S LITE

Použiti

Płyty warstwowe ścienne z rdzeniem z wełny mineralnej PWW-S

Spustili jsme novou výrobní linku na výrobu panelů, díky tomu, jsme schopní nabídnout stěnové panely s viditelným spojem PWW-S / PWW-S lite, které jsou kompatibilní se stěnovými panely PW PIR-S.

Panely jsou určené pro pokládání venkovních a vnitřních stěn a také stropů skeletových konstrukci s prostým nebo spojitým nosníkem. Montáž panelů je možné provádět jak horizontálně tak vertikálně.  Jádrem panelů je minerální vlna o hustotě 100 kg/m3 (PWW-S) a 85kg/m3 (PWW-S lite). Díky svým vlastnostem, tj. především vysoké požární odolnosti panely se používají při stavbě objektů o zpřísněných požadavcích.

Panely PWW-S / PWW-S lite nacházejí použití při stavbě mj.:

  • objektů o zpřísněných požadavcích v rozsahu požární odolnosti a akustické izolaci,
  • závodů potravinářského a masného průmyslu,
  • průmyslových hal a skladů,
  • obchodních, sociálních objektů a kanceláří,
  • automobilových salónů
  • nákupních centrů

Panel může být proveden v standardní modulové šířce 1130 mm, jak i v nestandardní: 1050 a 1000 mm. Panely PWW-S / PWW-S lite vyrábíme v délkách od 2000 do 10000 a v tloušťkách 60, 80, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200 mm. Technické parametry a vlastnosti najdete v tabulce níže.

Tabulka technických parametrů panelů PWW-S / PWW-S lite
tloušťka [mm] 601) 801) 100 120 140 150 160 180 200
modulová šířka [mm] 1130 (varianta 1000 nebo 1050)
délka2)[mm] 2000 ÷ 10000
hmotnost3)PWW-S [kg/m2] 14,1 16,1 18,1 20,1 22,1 23,1 24,1 26,1 28,1
hmotnost3) PWW-S lite [kg/m2] 16,6 18,3 20,0 20,9 21,7 23,4 25,1
součinitel prostupu tepla Uc
PWW-S [W/m2K]
0,66 0,49 0,39 0,33 0,28 0,27 0,25 0,22 0,20
součinitel prostupu tepla Uc
PWW-S lite [W/m2K]
0,38 0,32 0,27 0,25 0,24 0,21 0,19
index vzduchové neprůzvučnosti Rw [dB] 31 33 31 34
reakce na oheň A2-s1,d0
požární odolnosti stěn PWW-S4) NPD EI 30 (o<->i)4) EI 60 (o<->i)4) EI 120 (o<->i)4) EI 240 (o<->i)4)
požární odolnosti stěn PWW-S lite4) EI 60 (o<->i)4)
korozní odolnost vnější C1, C2, C3 (C4 ÷ C5)5), vnitřní A1 (A2 ÷ A5)5)
organické povlaky SP 25, PU, AGRO, FOOD SAFE a jiné5)
vnější plášť pozinkovaný plech 0,5 ÷ 0,6 mm6)
vnitřní plášť pozinkovaný plech 0,5 ÷ 0,6 mm6)
možnosti profilací vnější plášť L, ML, MF, G7); vnitřní plášť L, R7), G7)
izolační jádro kamenná, nehořlavá minerální vlna s kolmou orientaci vláken (lamela)
o hustotě 85 kg/m3 (PWW-S Lite) nebo 100 kg/m3 (PWW-S)
použití pro pokládání skládané krytiny v následujících aplikacích: venkovní
stěny a venkovní obklady stěn; stěny a podhledy uvnitř budov
způsob montáže horizontalně nebo vertikalně

1) týká se sendvičových panel PWW-S
2) délka závisí na barvě vnějšího plechu a tloušťce panelu
3) průměrná hmotnost panelu z ocelového plechu tloušťky 0,5 mm s dovolenou toleranci
4) podrobnější informace se nachází na naše webove stránce www.paneltech.pl – Obecné prodejní
a zaruční podmínky
5) zákazník vyplňuje environmentální dotazník, a výrobce plechu i společnost Paneltech na základě uvedených
informaci určují jaké povlaky splňují požadované odolnosti a podmínky použiti
6) jiné druhy plechu splňující podmínky použiti a schválené společností Paneltech
7) profilace G-hladká a R – drážka jsou nedoporučené s ohledem na estetické nedokonalosti. Takové panely splňuji
požadavky normy EN 14509, příloha D

Možnosti profilací

MF – mikrovlna (vnější)

ML – mikro lineární (vnější)

G – hladké (vnější)

R – drážka (vnitřní)

L – lineární (vnější/vnitřní)