PWS-S


 PWS-S

Použití

Wall panel with visible joint PWS-S

Spustili jsme novou výrobní linku na výrobu panelů, díky tomu, jsme schopní nabídnout stěnové panely s viditelným spojem PWS-S, které jsou plně kompatibilní se stěnovými panely PW PIR-S.

Panely jsou určené pro pokládání venkovních a vnitřních stěn a také stropů skeletových konstrukci s prostým nebo spojitým nosníkem. Montáž panelů je možné provádět jak horizontálně tak vertikálně. Jádrem panelů je polystyren o hustotě 12,5 kg/m3, který produkujeme sami. Panely PWS-S mají hezké termoizolační parametry a malou hmotnost.

Panely PWS-S nacházejí použití při stavbě mj.:

  • závodů potravinářského a masného průmyslu,
  • průmyslových hal a skladů,
  • chladíren a mrazíren,
  • obchodních, sociálních objektů a kanceláří,
  • automobilových salónů

Panel může být proveden v standardní modulové šířce 1130 mm. Panely PWS-S vyrábíme v délkách od 2000 do 10000 a v tloušťkách 50, 80, 100, 120, 150, 200 mm. Technické parametry a vlastnosti najdete v tabulce níže.

Tabulka technických parametrů panelů PWS-S
tloušťka [mm] 50 80 100 120 150 200
modulová šířka [mm] 1130
délka1)[mm] 2000 ÷ 10000
hmotnost2) [kg/m2] 8,8 9,1 9,4 9,6 10,0 10,6
součinitel prostupu tepla Uc [W/m2K] 0,77 0,48 0,39 0,32 0,26 0,20
korozní odolnost vnější C1, C2, C3 (C4 ÷ C5)3), vnitřní A1 (A2 ÷ A5)3)
organické povlaky SP 25, PU, AGRO, FOOD SAFE a jiné3)
vnější plášť pozinkovaný plech 0,5 ÷ 0,6 mm4)
vnitřní plášť pozinkovaný plech 0,4 ÷ 0,5 mm4)
možnosti profilací vnější plášť L, ML, MF, G5); vnitřní plášť L, R5), G5)
izolační jádro Zpěněný polystyren EPS – polystyren o hustotě 12,5 kg/m3
použití pro pokládání skládané krytiny v následujících aplikacích: venkovní
stěny a venkovní obklady stěn; stěny a podhledy uvnitř budov
způsob montáže horizontalně nebo vertikalně

1) délka závisí na barvě vnějšího plechu a tloušťce panelu
2) průměrná hmotnost panelu z ocelového plechu tloušťky 0,5 mm s dovolenou toleranci
3) zákazník vyplňuje environmentální dotazník, a výrobce plechu i společnost Paneltech na základě uvedených informaci určují jaké povlaky splňují požadované odolnosti a podmínky použiti
4) jiné druhy plechu splňující podmínky použiti a schválené společností Paneltech
5) profilace G-hladká a R – drážka jsou nedoporučené s ohledem na estetické nedokonalosti. Takové panely splňuji požadavky normy EN 14509, příloha D

Možnosti profilací

MF – mikrovlna (vnější)

ML – mikro lineární (vnější)

G – hladké (vnější/vnitřní)

R – drážka (vnitřní)

L – lineární (vnější/vnitřní)