PWW-D


PWW-D

Použiti

Płyty warstwowe dachowe z rdzeniem z wełny mineralnej PWW-S

Spustili jsme novou výrobní linku na výrobu panelů, díky tomu, jsme schopní nabídnout střešní panely s viditelným spojem PWW-D, které jsou kompatibilní se střešními panely PW PUR-D / PIR-D.

Panely PWW-D jsou určené pro stavbu střech a střešních krytin skeletových konstrukci s prostým nebo spojitým nosníkem. Jádrem panelů je minerální vlna o hustotě 100 kg/m3. Díky svým vlastnostem, tj. především vysoké požární odolnosti panely se používají při stavbě objektů o zpřísněných požadavcích.

Panely PWW-D nacházejí použití při stavbě mj.:

  • objektů o zpřísněných požadavcích v rozsahu požární odolnosti a akustické izolaci,
  • závodů potravinářského a masného průmyslu,
  • průmyslových hal a skladů,
  • obchodních, sociálních objektů a kanceláří,
  • automobilových salónů
  • nákupních centrů

Panelyvyrábíme v standardní modulové šířce 1050 mm, délky od 2000 do 10000, tloušťky 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm. Technické parametry a vlastnosti najdete v tabulce níže.

Technické parametry panelů PWW-D
tloušťka [mm] 80 100 120 140 160 180 200
modulová šířka [mm] 1050
délka1) [mm] 2000 ÷ 10000
hmotnost2)[kg/m2] 16,8 18,8 20,8 22,8 24,8 26,8 28,8
součinitel prostupu tepla Uc [W/m2K] 0,46 0,38 0,32 0,28 0,24 0,22 0,20
index vzduchové neprůzvučnosti Rw [dB] 31
reakce na oheň A2-s1,d0
klasifikace působení vnějšího ohně Broof
požární odolnost střech3) NPD REI 120
korozní odolnost vnější C1, C2, C3 (C4 ÷ C5)4), vnitřní A1 (A2 ÷ A5)4)
organické povlaky SP 25, PU, AGRO, FOOD SAFE a jiné4)
vnější plášť pozinkovaný plech 0,5 ÷ 0,6 mm5)
vnitřní plášť pozinkovaný plech 0,5 ÷0,6 mm5)
možnosti profilací vnější plášť T; vnitřní plášť L, R6), G6)
izolační jádro kamenná, nehořlavá minerální vlna s kolmou orientaci
vláken (lamela)o hustotě 100 kg/m3
použití pro pokládání skládané krytiny v následujících aplikacích:
střechy a střešní krytiny

1) délka závisí na barvě vnějšího plechu a tloušťce panelu
2) průměrná hmotnost panelu z ocelového plechu tloušťky 0,5 mm s dovolenou toleranci
3) podrobnější informace se nachází na naše webove stránce www.paneltech.pl – Obecné prodejní a zaruční
podmínky
4) zákazník vyplňuje environmentální dotazník, a výrobce plechu i společnost Paneltech na základě uvedených
informaci určují jaké povlaky splňují požadované odolnosti a podmínky použiti
5) jiné druhy plechu splňující podmínky použiti a schválené společností Paneltech
6) profilace G-hladká a R – drážka jsou nedoporučené s ohledem na estetické nedokonalosti. Takové panely splňuji požadavky
normy EN 14509, příloha D

Možnosti profilací

T – trapéz (vnější)

L – lineární (vnitřní)

R – drážka (vnitřní)


G – hladké (vnitřní)