PW PUR-D / PIR-D


PW PUR-D / PIR-D

Použití:

Roof panels PW PUR-D, PW PIR-D

Sendvičové střešní panely PW PUR-D / PIR-D jsou určené pro stavbu střech a střešních krytin skeletových konstrukci s prostým nebo spojitým nosníkem.

Panely PW PUR-D / PIR-D nacházejí použití při stavbě mj.:

  • průmyslových hal,
  • skladů a logistických center,
  • obchodních objektů a kanceláří,
  • závodů potravinářského průmyslu,
  • sportovních a inventárních objektů.

Standardní modulová šířka panelů 1050 mm. Délka panelu od 2000 mm do 16000 mm, tloušťka 40, 60, 80, 100, 120 a 160 mm.

Technické parametry panelů PW PUR-D / PIR-D
tloušťka [mm] 40 60 80 100 120 145 160
modulová šířka [mm] 1050
délka1) [mm] 2000 ÷ 16000
hmotnost2) [kg/m2] 10,2 11,0 11,8 12,6 13,4 14,5 15,0
součinitel prostupu tepla Uc PW PUR-D [W/m2K] 0,50 0,35 0,27 0,22 0,18 0,16 0,14
součinitel prostupu tepla Uc PW PIR-D [W/m2K] 0,49 0,34 0,26 0,21 0,18 0,15 0,14
index vzduchové neprůzvučnosti Rw [dB] 26
reakce na oheň PUR NPD
reakce na oheň PIR B-s1,d0
klasifikace působení vnějšího ohně PUR Broof(t1)
klasifikace působení vnějšího ohně PIR Broof(t1) a Broof(t2) a Broof(t3)
požární odolnost střech PUR3) NPD RE 303)
požární odolnost střech PIR3) NPD REI 303)
korozní odolnost vnější C1, C2, C3 (C4 ÷ C5)4), vnitřní A1 (A2 ÷ A5)4)
organické povlaky SP 25, PU, AGRO, FOOD SAFE a jiné4)
vnější plášť pozinkovaný plech 0,5 ÷ 0,6 mm5)
vnitřní plášť pozinkovaný plech 0,4 ÷ 0,5 mm5)
možnosti profilací vnější plášť T; vnitřní plášť L, R6), G6)
izolační jádro tvrzená pěna o hustotě 40 kg/m3 a uzavřených buňkách PUR (polyuretan) / PIR (polyisokyanurát)
použití pro pokládání skládané krytiny v následujících aplikacích:
střechy a střešní krytiny

1) délka závisí na barvě vnějšího plechu a tloušťce panelu
2) průměrná hmotnost panelu z ocelového plechu tloušťky 0,5 mm s dovolenou toleranci
3) podrobnější informace se nachází na naše webove stránce www.paneltech.pl – Obecné prodejní a zaruční  podmínky
4) zákazník vyplňuje environmentální dotazník, a výrobce plechu i společnost Paneltech na základě uvedených informaci určují jaké povlaky splňují požadované odolnosti a podmínky použiti
5) jiné druhy plechu splňující podmínky použiti a schválené společností Paneltech
6) profilace G-hladká a R – drážka jsou nedoporučené s ohledem na estetické nedokonalosti. Takové panely splňuji požadavky normy EN 14509, příloha D

Možnosti profilací

T – trapéz (vnější)

L – lineární (vnitřní)

R – drážka (vnitřní)

G – hladké (vnitřní)